Dodatok k cenníku služieb počas Pivného festivalu v dňoch 21.7.2018 do 5.8.2017.

Cena jazdného z ulice 0,70€/1km s DPH

Čakanie 1 hodina 20€ s DPH

Minimálne jazdné 3€ s DPH.