Ponuka zamestnania

Prijmeme vodičov taxislužby - na živnosť(koncesia),

Podmienky prijatia do zamestnania:

  • vodičský preukaz skupiny "B"
  • prax vo vedení motorových vozidiel min. 3 roky
  • dokonalá znalosť mesta a okolia
  • vek minimálne 21 rokov
  • preukaz vodiča vozidla taxislužby
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
  • doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
  • prax v taxislužbe výhodou

V prípade záujmu nás kontaktujte na náš e-mail: kopilec@halotaxi.sk